ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
 
Η Εταιρεία
Εγκαταστάσεις
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Πελάτες - Έργα
Πιστοποιητικά
Επικοινωνία
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προϊόντα

Παραγωγή και εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων και ασφαλτικών γαλακτωμάτων όλων των τύπων

 • Α265
 • Α260
 • Αντιολισθηρά μίγματα
  (σύμφωνα με μελέτες ΚΕΔΕ ή κατά παραγγελία πελάτη)
 • ΚΕ-1
 • ΚΕ-2
 • ΚΕ-3
 • ΚΕ-4
 • ΚΕ-5
 • Πετρελαϊκό γαλάκτωμα Α201.

Υπηρεσίες

Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και πάσης φύσεως οδοποιητικής εργασίας

 • Φρέζα WIRTGEN 1.90μ πλάτος
 • Αποροφητική σκούπα
 • Οδοστρωτήρες (3 τόνων εως 9 τόνων)
 • BOBCAT
 • FINISHER
 • FEDERAL για προεπαλείψεις
 • Ιδιωτικός στόλος φορτηγών