ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
 
Η Εταιρεία
Εγκαταστάσεις
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Πελάτες - Έργα
Πιστοποιητικά
Επικοινωνία
 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Γαλάτσι Αττικής.
Το εργοστάσιο παραγωγής βρίσκεται στο Πολυδένδρι Αττικής
και έχει δυναμικότητα παραγωγής: 120 ton/h
Διαθέτουμε ιδιωτικό εργαστήριο ποιότητας πλήρως εξοπλισμένο.
Σε αυτό ελέγχεται τακτικά η ποιότητα των παραγώμενων προϊόντων.