ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΩΝ
 
Η Εταιρεία
Εγκαταστάσεις
Προϊόντα - Υπηρεσίες
Πελάτες - Έργα
Πιστοποιητικά
Επικοινωνία
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε και λειτουργεί με την σημερινή της μορφή από το 2000.

Η κύρια ασχολία μας είναι:

 • η παραγωγή και η εμπορία ασφαλτοσκυροδεμάτων και ασφαλτικών γαλακτωμάτων, καθώς και
 • η κατασκευή – συντήρηση οδοστρωμάτων.

Βασικές αρχές της εταιρείας μας είναι:

 • η ποιότητα,
 • η συνέπεια και
 • η ταχύτητα στην παράδοση των αναλαμβανομένων έργων.

Το ΟΡΑΜΑ μας είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας και θα αποκτήσει ηγετική θέση στο χώρο της οδοποιίας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

 • Στην προσπάθεια για παράδοση ασφαλτομιγμάτων και γαλακτωμάτων άψογης ποιότητας στους πελάτες μας
 • Στην παροχή υπηρεσιών οι οποίες θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών,
 • Να είμαστε σύννομοι με τη Νομοθεσία που διέπει τις δραστηριότητες της επιχείρησης
 • Στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

 • Διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • Βελτίωση της παραγωγικότητας
 • Μείωση του κόστους
 • Διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων
 • Διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.